Řídíme se těmi nejvyššími standardy

Jsme spolehlivým obchodním partnerem našich zákazníků doma i v zahraničí. Zabýváme se recyklací materiálů s obsahem drahých kovů,obchodem s drahými kovy ve formě cihliček, mincí a granulí a dodávkami šperků, polotovarů nebo nepracovaných prstenů. Kvalita a spokojenost našich zákazníků je pro nás na nejvyšším místě.

Udržitelné vedení společnosti

Důležitým faktorem našeho úspěchu je vedení orientované na udržitelnost. Pouze udržitelné zacházení se zdroji, které nám byly svěřeny,umožňuje dlouhodobý hospodářský úspěch – pro naše zákazníky i pro společnost BEDRA. Je pro nás proto samozřejmé, že ekologické, sociální a právní záležitosti plníme férovým a udržitelným způsobem.

Neznamená to pouze to, že dodržujeme platné pracovní předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí. Naši zákazníci se také mohou spolehnout na to, že naše produktová nabídka neobsahuje žádné materiály, které pocházejí z jiných než právně nezávadných zdrojů, které se nezískávají drancováním našeho životního prostředí nebo s využitím např.dětsképráce či otroctví. Naše podrobné procesy přezkumu také zajišťují, že nekupujeme materiály, které slouží k financování zločinných nebo teroristických aktivit.

Systém compliance

Správné a právní jednání představuje pro společnost BEDRA tu nejvyšší prioritu. S naším systémem compliance (Compliance-Managementsystem, CMS) zajišťujeme jednání v souladu se zákony, tzn. že aktivity jako praní špinavých peněz, korupce nebo krácení daní jsou vyloučeny. Všichni naši zaměstnanci absolvovali externí školení o souladu a řídí se v práci přísným kodexem chování i závaznými pracovními směrnicemi v rámci CMS.

Naše integrita je garantem našeho úspěchu.